HOME KONTAKTY MAPA WEBU
SOJUZ T-15

posádka:
Leonid D. Kizim - velitel
Vladimír A. Solovjov - palubní inženýr
start: 13.3.1986 v 12:33:00 UTC
volací znak: Majak
délka letu: 125 dní 00 hodin 00 minut
přistání: 16.07.1986 v 13:34:52 UTC

První přelet v historii kosmonautiky mezi dvěma orbitálními stanicemi.

Úkolem první posádky na stanici Mir byla prověrka systémů a jejich uvedení do chodu. V té době začala fungovat v Sovětském svazu Glasnost', takže přesné datum i čas startu a složení posádky byly zveřejněny den před startem kosmické lodi. Start se uskutečnil v přímém přenosu a vysílala ho sovětká i americká televize. Předchozí praxe byla taková, že podrobnosti o startu a posádce se téměř nikdy nezveřejňovaly dokud nebyla kosmická lod' na oběžné dráze kolem Země.
Na Kizima a Solovjova čekala velice složitá mise, během níž měli pracovat na MIRU i na SALJUTU 7.

START SOJUZU 15

Start se uskutečnil 13. března 1986 ve 12:33:09 ze startovacího komplexu na kosmodromu Bajkonur. Kvůli úspoře paliva bylo manévrování ke stanici Mir prodlouženo na dva dny (jednodenní manévrování vyžaduje přibližně 60 - 70 kg pohonných hmot v automatickém režimu, ale dvoudenní jen 14 - 20 kg). Když se stanice přiblížila k lodi asi na 200 metrů, pomocí ručního řízení se Sojuz spojil se spojovacím uzlem Miru. Ke spojení došlo 15. března ve 14:38 SEČ.

NA PALUBĚ MIRU

Po kontrole hermetičnosti spoje kosmonauti Leonid Kizim a Vladimir Solovjov přešli do stanice jako její první základní posádka. Let Sojuzu T-15 nesledoval mnoho vědeckých cílů. Úlohou kosmonautů byla především kontrola systémů stanice a jejich uvedení do provozu. V té době byla v obytné části stanice teplota 24 °C a tlak 1147 hPa. Kromě jiného zkoušeli kosmonauti různé způsoby řízení komlexu, nový systém rádiového spojení s řídícím střediskem pomocí systému LUČ a vyfotografovali též Halleyovu kometu. V dnech 21. března až 20. dubna byla k Miru připojena nákladní loď Progress 25, od 26. dubna do 22. června ji vystřídala Progress 26.

PŘELET NA SALJUT 7

Po vyložení nákladu z Progressu 26 se posádka začala připravovat na přelet ke stanici Saljut 7. Dráha Saljutu byla v bezpilotním režimu upravena tak, aby byla jen o málo vyšší, než dráha Miru. Stanice tak byly od sebe vzdáleny jen 200 km.
5. května, po 51-denním pobytu na stanici Mir kosmonauti v lodi Sojuz T-15 opustili stanici a byl zahájen 29-hodinový přelet na Saljut 7. Během něj proběhly dvě korekce dráhy a nakonec posádka zahájila závěrečné ruční přibližování. 6. května v 17:58 SEČ se Sojuz T-15 spojil se stanicí Saljut 7. Úkolem posádky bylo nejdříve prověřit stav systémů, případně je opravit a uvést do chodu, potom přišly na řadu geofyzikální a vědeckotechnické experimenty. Postupně proběhlo celkově osm výstupů do vesmíru s celkovou dobou trvání 31 hodin 40 minut. První z nich se uskutečnil 28. května.
Sojuz T-15 se od stanice Saljut 7 oddělil 25. června 1986 v 15:58 SEČ, čímž skončila pilotovaná část letu stanice. Po odletu kosmonautů byly provedeny dvě velké korekce dráhy, stanice Saljut přešla na nižší dráhu než Mir.

NÁVRAT NA MIR

Po dvou korekcích dráhy Sojuzu se loď opět přiblížila k Miru a v ručním režimu se s ním spojila. V závěrečných dnech letu kosmonauti pokračovali ve vědeckých výzkumech, především v dálkovém průzkumu Země. Na závěr letu kosmonauti zintenzívnili tělesná cvičení a lékařskou kontrolu svého stavu.

PŘISTÁNÍ

Loď se od stanice oddělila 16. července v 9:09 SEČ, po 70 dnech. Vlastní sestup se začal 205-sekundovým zážehem motoru a kabina s kosmonauty hladce dosedla na Zem 16. července 1986 v cílové oblasti 55 km severovýchodně od Arkalyku v Kazachstánu.
Pilotované lety | Rakety | Raketoplány | Sondy | Kosmodromy | Kosmonauti
2007-2009 © KOSMONAUTIKA.CZ Všechna práva vyhrazena. Designed by František Zajíček